การใช้งาน Capture ร่วมกับสายคล้องกล้อง Leash และ Cuff

cover-using-capature-with-leash-cuff-camera-straps

ผลิตภัณฑ์ของ Peak design ทุกตัว สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างดีเยี่ยม แต่ก็สามารถใช้งานเดี่ยวๆได้เช่นกัน  การใช้ Leash และ cuff กับ Capture นั้นจะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยแก่กล้องของคุณมากยิ่งขึ้น!

Leash และ Cuff นั้นใช้ระบบ The Micro Anchor quick connection คือ  การติด Micro Anchor ไว้กับกล้อง และที่ตัว Plate
ซึ่ง Plate จะมีรูไว้สำหรับสอดห่วงของ micro anchor เข้าไปได้

Leash สามารถใช้เป็นสายโยงที่มีความปลอดภัยสำหรับกล้องของคุณ เพียงคุณติดสายด้านหนึ่งของ Leash ไว้กับกล้อง และสายอีกด้านหนึ่งติดไว้กับสายเข็มขัดหรือสายกระเป๋า เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถนำกล้องออกมาจาก Capture โดยไม่ต้องกลัวกล้องตกอีกต่อไป!

2

Cuff เป็นสายคล้องข้อมือที่เรียบง่าย และปลอดภัย! ในตอนที่คุณจะปลดกล้องออกจาก capture คุณสามารถติด Cuff เข้าที่ตัวกล้องได้อย่างรวดเร็วด้วยมือเพียงข้างเดียว และเมื่อคุณเสียบกล้องเข้าไปใน capture คุณก็สามารถปลดการเชื่อมต่อ Cuff กับกล้องได้อย่างรวดเร็วด้วยมือเพียงข้างเดียว! และยิ่งไปกว่านั้น เมื่อคุณไม่ต้องการใช้งาน ก็ยังสามารถพันรอบข้อมือกลายเป็นสายคล้องข้อมือธรรมดาได้เลย!

3

>> สั่งซื้อ Leash <<

>> สั่งซื้อ Cuff <<

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Peak Design


 USING CAPTURE WITH LEASH & CUFF CAMERA STRAPS

All of our gear is designed to work together as a complete system, or separately as stand-alone products. Using Leash and/or Cuff alongside Capture will give you an extra layer of security for your camera.

Leash and Cuff use the Micro Anchor quick-connection system. The Micro Anchors can be attached anywhere on your camera. We’ve also included special loops in Capture’s quick-release plates for attaching these Micro Anchors:

Leash can be used as a safety tether for your camera – simply attach one end of Leash to your camera and the other end of Leash to your belt or backpack. Now you can remove your camera from Capture without the risk of your camera dropping into oblivion.

2

Cuff is a more minimalist solution for keeping your camera safe and secure. When removing your camera from Capture, you can quickly attach Cuff so that your camera remains tethered to your wrist. When you re-insert your camera into Capture, Cuff disconnects quickly with one hand and remains wrapped around your wrist for the next time you need it.
3

>> Buy Leash <<

>> Buy Cuff <<


 

There are no products