แบบฟอร์มสมัครตัวแทนจำหน่าย (Dealer’s Inquiery)

แบบฟอร์มสมัครตัวแทนจำหน่าย (Dealer Application Form)

ชื่อร้านค้าของท่าน*

ประเภทร้านค้าของท่าน*

ร้านค้ามีหน้าร้านร้านค้าออนไลน์ร้านค้ามีหน้าร้านและออนไลน์อื่นๆ

Website ร้านค้าของท่าน

กรณีมีหน้าร้าน : แจ้งจำนวนสาขาและที่อยู่ของแต่ละสาขา

ชื่อผู้ติดต่อ*

เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้*

แบรนด์สินค้าที่สนใจ , จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ*

Email*

ท่านรู้จัก INTRENDMALL ผ่านช่องทางใด*


There are no products