นโยบายและเงื่อนไข

นโยบายการคืนสินค้า

สามารถเปลี่ยนได้ในกรณีที่สินค้าชำรุด มีตำหนิ และไม่สามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไขประกันที่แจ้งในหน้า website เท่านั้น และต้องมีหลักฐานยืนยันชัดเจน เช่น รูปภาพหรือคลิปวีดีโอ เพื่อให้ทางบริษัทใช้ติดต่อกับทางเจ้าของแบรนด์สินค้า คุณลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้หากสินค้าไม่ถูกใจหรือสั่งผิดพลาด

การเปลี่ยนคืนสินค้าจำกัดตามมูลค่าสินค้าที่ซื้อเท่านั้น InTrendMall ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ สูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานที่เกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคู่มือหรือคำแนะนำที่ InTrendMall กำหนด การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าเป็นไปตามดุลยพินิจของแผนกเปลี่ยนคืนสินค้า InTrendMall เท่านั้น

การรับประกันสินค้า และบริการหลังการขาย

>> คลิก <<

There are no products