รีวิว Tips, Features และฟังก์ชั้นการใช้งานกระเป๋า The Everyday Messenger – Peak Design

cover-tips-features-funtion-everyday-messenger

TIPS, FEATURES & FUNCTIONS FOR THE EVERYDAY MESSENGER

The Everyday Messenger เป็นกระเป๋าที่ถูกออกแบบมาด้วยความตั้งใจของ Peak Design เพื่อให้เป็นกระเป๋าสำหรับทุกคน

LET’S BREAK IT DOWN:

If you’re not all about sitting through a 20-minute video, below is a list of pertinent time stamps so you can quickly get to the section you’re most interested in.

 • การปรับสายและฟีเจอร์หลักๆ (ดู VDO)
 • ลักษณะภายนอกของกระเป๋าและฟีเจอร์เด่นๆ (0:21)
 • กลไกการทำงานของ MagLatch™ (1:55)
 • ลักษณะภายนอกของกระเป๋า (3:00)
 • ช่องด้านข้างของกระเป๋ามีฟีเจอร์อะไรบ้าง (5:08)
 • วัสดุ เนื้อผ้า การกันน้ำ และการดูแลรักษากระเป๋า (6:03)
 • การติดตั้ง Capture Clip กับกระเป๋า (7:19)
 • การใช้งานและการติดตั้ง FlexFold™  (11:18)
 • Gear Setup: Small Camera + Extra Lens (14:12)
 • Gear Setup: Medium Camera + 2 Lenses (15:05)
 • Gear Setup: Large Center Cavity (15:54)
 • Gear Setup: Half-Height Dividers & Gear Stacking (16:44)
 • Gear Setup: Side-Mounted Dividers For Flashes, Straps (17:17)
 • Gear Setup: Extra-Long Lenses (17:50)
 • Tripod Carry (18:20)

>> สั่งซื้อ กระเป๋า The Everyday Messenger ขนาด 13 นิ้ว <<
>> ใหม่! สั่งซื้อ กระเป๋า The Everyday Messenger ขนาด 15 นิ้ว <<
บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Peak Design


TIPS, FEATURES & FUNCTIONS FOR THE EVERYDAY MESSENGER

The Everyday Messenger is a bag designed with intention, down to every last pocket. To help you get maximum utility out of this bag, our head designer Art Viger put together this comprehensive overview video:

LET’S BREAK IT DOWN:

If you’re not all about sitting through a 20-minute video, below is a list of pertinent time stamps so you can quickly get to the section you’re most interested in.

 • Strap Adjustment & Features (Watch this separate video)
 • Outer Bag Anatomy & Key Features (0:21)
 • MagLatch™ Closure Mechanism (1:55)
 • Interior Bag Overview (3:00)
 • Side Pockets & Features (5:08)
 • Materials, Weatherproofness & Care (6:03)
 • Capture Clip Attachment & Setup (7:19)
 • FlexFold™ Divider Setup (11:18)
 • Gear Setup: Small Camera + Extra Lens (14:12)
 • Gear Setup: Medium Camera + 2 Lenses (15:05)
 • Gear Setup: Large Center Cavity (15:54)
 • Gear Setup: Half-Height Dividers & Gear Stacking (16:44)
 • Gear Setup: Side-Mounted Dividers For Flashes, Straps (17:17)
 • Gear Setup: Extra-Long Lenses (17:50)
 • Tripod Carry (18:20)

>> BUY The Everyday Messenger 13″ <<
>> NEW! BUY The Everyday Messenger 15″ <<

There are no products