หน้ากากผ้า สะท้อนน้ำ ซักได้ อีกหนึ่งทางเลือกทดแทนหน้ากากอนามัย

 

สำหรับสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในตอนนี้ เราทุกคนยังคงต้องให้ความสนใจและเฝ้าระวังโดยเฉพาะผู้คนที่ต้องเดินทางสัญจรในที่สาธาณะหรือแม้แต่ในสถานที่ที่ผู้คนพลุกพล่าน แออัด สถานที่ทำงาน รวมถึงที่อยู่อาศัยอย่างคอนโดมิเนียมก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ด้วย แต่หากคุณมีภูมิคุ้มกันร่างกายที่แข็งแรงและป้องกันตนเองจากสภาวะแวดล้อมด้วยการ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณปลอดภัยจากโควิด-19 อย่างแน่นอน

จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้หน้ากากอนามัยขาดตลาด หาซื้อยากทำให้หน้ากากผ้าขึ้นถูกนำมาใช้ทดแทน เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ไม่ได้ป่วยและมีความเสี่ยงต่ำกว่าบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนับสนุนในการตัดเย็บหน้ากากผ้าขึ้นมาใช้เองหรือหาหน้ากากผ้ามาใช้แทนหน้ากากอนามัยที่ไม่เพียงพออยู่ในขณะนี้

ขอบคุณภาพ : แกรนด์ ยูนิตี้

 คุณสมบัติของผ้าที่เหมาะสมในการทำ หน้ากากผ้า

  1. สามารถกันอนุภาคขนาดเล็ก
  2. ป้องกันการซึมผ่านของละอองน้ำ
  3. สามารถนำไปซักได้หลายครั้งรวมถึงหาซื้อได้ง่ายทั่วไป

อย่างไรก็ตามหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า เป็นเพียงตัวช่วยหนึ่งเท่านั้นในการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไว้รัสโควิด-19 ทุกคนควรดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ให้ความสำคัญกับการนอนหลับ พักผ่อนให้เพียงพอ ที่สำคัญต้องฝึกการมีวินัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ให้เป็นนิสัย เพื่อลดช่องทางความเสี่ยงในการสัมผัสกับเชื้อไวรัสโควิด-19 เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสได้

หน้ากากผ้า สะท้อนน้ำ ซักได้ ULTIMATE AIR MASK สั่งซื้อสินค้า (คลิกเลย)

There are no products