วิเคราะห์รายละเอียดของ PROpad

PROpad เป็นอุปกรณ์เสริมของ Capture ที่ให้ความกระชับและมั่นคงเมื่อแบกกล้องและเลนส์ที่หนักหรือกล้องที่ติด grip ซึ่ง PROpad สามารถสวมใส่ได้ในหลายตำแหน่งบนเข็มขัดและกระเป๋าเป้สะพายหลัง นี่คือแผนภาพแสดงส่วนประกอบต่างๆของ PROpad:

propad

  • A) Top Slot – ช่องด้านบนสำหรับใส่ backplate ของตัว Capture กรณีใส่กล้องจากทางด้านข้าง
  • B) Slide Slot – ช่องนี้ไม่ได้เป็นช่องที่ใส่เข้าสายเข็มขัดหรือสายกระเป๋า แต่เป็นช่องที่ไว้ใส่ backplate ของตัว Capture กรณีใส่กล้องจากทางด้านบน และมีหน้าที่ปรับระดับสูง-ต่ำของตัว Capture
  • C) Compression Molded Padding – แผ่นรองหนานุ่มนี้จะช่วยลดแรงกระแทกจากน้ำหนักกล้องและให้ความมั่นคงกับกล้องของคุณในขณะที่คุณเคลื่อนที่
  • D) Front Flap – พนังด้านหน้าส่วนนี้จะเป็นตัวครอบสายเข็มขัดหรือสายกระเป๋าของคุณ กรณีไม่ได้ใส่สายเข้าทางช่อง B(Slide Slot) ทำให้คุณใส่ PROpad เข้าได้อย่างรวดเร็วโดยที่คุณไม่ต้องถอดสายใดๆ
  • E) Clamping Bolt Window – เป็นช่องผ่านน็อตของ Capture กรณีเข้ากล้องจากทางด้านข้าง โดยใส่ backplate ของตัว Capture ผ่านทางช่อง A(Top Slot) แล้วสอดผ่านใต้สายเข็มขัดหรือเป้อีกนึงก่อนที่จะมาออกที่จุด E(Clamping Bolt Window)

โปรดทราบว่า PROpad เข้ากันได้กับ Capture ทุกรุ่น ทั้ง Capture Camera Clip และ CapturePRO Camera Clip

>> สั่งซื้อ PROpad <<

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Peak Design


 

PROPAD ANATOMY

PROpad is a Capture accessory that provides extra stability and support when carrying a heavy camera, heavy lens, or camera with a battery grip. It can be worn in several positions on the belt and backpack. Here’s a diagram showing PROpad’s parts:

propad

  • A) Top Slot – in certain configurations, Capture’s backplate will slide through this slot.
  • B) Slide Slot – first off, note that this is NOT a belt loop and many folks assume. Capture’s backplate slides behind this slot in certain PROpad configurations.
  • C) Compression Molded Padding – this padding sits against your body, cushioning the weight of your camera and providing stability for your camera as you walk around.
  • D) Front Flap – this part is what allows PROpad to sandwich around your waist belt.
  • E) Clamping Bolt Window – in certain configurations, this window allows Capture’s clamping bolt to stick through so you can clamp Capture around the PROpad and your belt.

Note that PROpad is compatible with all versions of Capture, including the original Capture Camera Clip, Capture v2 and CapturePRO.

>> Buy PROpad <<


 

There are no products