PRO PAD อุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้คุณใช้งาน Capture ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

PRO PAD อุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้คุณใช้งาน Capture ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

propad-peak-design-4

  • PRO PAD จะช่วยในเรื่องการรับน้ำหนักจากกล้อง ทำให้คุณสามารถพกพากล้องได้ง่ายขึ้น
  • PRO PAD ทำมาจากยางไฮปาลอน (Hypalon®) ซึ่งเหมาะกับการใฃ้งานทุกสภาพอากาศ

propad-peak-design-2

PRO PAD™ มี FEATURES หลักๆดังนี้ 

  • สามารถใช้งานกับ Capture®Camera Clip ได้ทุกรุ่น
  • สามารถใช้งานได้ถึง 3 รูปแบบด้วยกัน ทั้งในแนวตั้ง, แนวนอนและด้านข้าง
  • ใช่งานคู่กับสายเป้หรือสายกระเป๋า
  • มี Long Clamping Bolts : เพื่อให้สามารถใช้งาน PRO PAD™ กับ Capture®Camera Clip ได้ดียิ่งขึ้น

propad-peak-design-1

There are no products