Certified B Corporation มาตราฐานการรับรองด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมสูงสุดที่ Peak Design ได้รับ

ในเดือนมกราคม ปี 2020 ทาง Peak Design ได้รับ Certified B Corporation หนึ่งในความสำเร็จสูงสุดของธุรกิจด้านความรับผิดชอบ ซึ่งต้องมีการพิจารณาผลกระทบในการตัดสินใจขององค์กรตามกฎหมายที่มีต่อ พนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเพื่อที่จะได้รับการรับรองเป็น B Corp องค์กรนั้นๆจะต้องไดรับอย่างน้อย 80 คะแนนจากการทำ The B Impact Assessment

โดย The B Impact Assessment จะถามคำถามเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานในแต่ละวันขององค์กรสร้างผลกระทบทางบวกให้กับพนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้อย่างไร? คำถามใน The B Impact Assessment แบ่งออกเป็น 5 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ Governance, Workers, Community, Environment, และ Customers ซึ่งจากการประเมิน Peak Design ได้รับไปถึง 81.2 คะแนน และตั้งใจจะพัฒนาต่อไปอีกในอนาคต

Certified B Corporation เป็นธุรกิจที่ได้มาตราฐานสูงสุดของการตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความโปร่งใสเปิดเผยได้ และมีความรับผิดชอบทางกฎหมายเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลกำไรและเป้าประสงค์ขององค์กร B Corp กำลังเร่งการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาไปทั่วโลกเพื่อกำหนดนิยามใหม่ของความสำเร็จในธุรกิจ และสร้างเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืนมากขึ้น

ปัญหาที่ท้าทายที่สุดของสังคมไม่สามารถแก้ได้โดยรัฐบาล หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพียงอย่างเดียว กลุ่ม B Corp ทำงานเพื่อลดความเท่าเทียมม ลดระดับความยากจน ช่วยให้สิ่งแวดล้อมแข็งแรงขึ้น ชุมชนแข็งแกร่งขึ้น และสร้างงานให้มีคุณภาพสูงขึ้นให้มีความภาคภูมิใจและมีเป้าหมาย ด้วยการควบคุมอำนาจของธุรกิจ B Corp ใช้ผลกำไรและการเติบโตเป็นหนทางไปสู่ผลลัพธ์ตอนท้ายที่ดีและยิ่งใหญ่กว่า ซึ่งก็คือผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อ พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร

B Corp จัดตั้งกลุ่มผู้นำและขับเคลื่อนความเคลื่อนไหวของผู้คนทั่วโลกในการใช้ธุรกิจผลักดันให้เกิดผลดี ซึ่งคุณค่าและปณิธานของกลุ่ม B Corp จะอยู่ใน The B Corp Declaration of Interdependence

The B Corp Declaration of Interdependence

B Corp มองว่าเศรษฐกิจทั่วโลกสามารถใช้ธุรกิจผลักดันไปในทางที่ดีได้ เศรษฐกิจนี้ประกอบไปด้วยองค์กรรูปแบบใหม่หรือได้รับการเรียกว่า “The B Corporation” ซึ่งมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนและสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ใช่แค่ผู้ที่ถือหุ้นเท่านั้น B Corporation ซึ่งเป็นผู้นำเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมาใหม่เชื่อว่า
เราต้องเป็นผู้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราแสวงหาในโลก ทุกธุรกิจควรดำเนินงานประหนึ่งว่าผู้คนและสถานที่มีความสำคัญ และสินค้า การฏิบัติ รวมถึงผลกำไรต่างๆ ควรมีรูปแบบธุรกิจที่มีความตั้งใจที่จะไม่ทำร้ายใครและได้รับประโยชน์กันทั้งหมด ในการทำเช่นนั้นต้องมีการดำเนินงานพร้อมกับความเข้าใจที่ว่า เราแต่ละคนต่างพึ่งพากันและด้วยเหตุนี้จึงต้องมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน ทั้งในตอนนี้รวมถึงต่อๆไปในอนาคต

Certification

การรับรองความเป็น B Corporation นั้นเหนือกว่าการรับรองสินค้าหรือบริการ B Corp Certification เป็นการรับรองเพียงอย่างเดียวที่สามารถวัดผลการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งหมดขององค์กร The B Impact Assessment จะประเมินวิธีการปฏิบัติงานขององค์กร และรูปแบบธุรกิจที่ส่งผลกระทบกับพนักงาน สังคม สิ่งแวดล้อม และลูกค้า ตั้งแต่ห่วงโซ่อุปทานและวัสดุนำเข้าไปจนถึงการบริจาคเพื่อการกุศลและผลประโยชน์ของพนักงาน B Corp Certification จะช่วยพิสูจน์ว่าธุรกิจขององค์กรมีผลการดำเนินงานที่ได้รับการตรวจสอบแล้วและเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุด

ผลกระทบเชิงบวกเป็นการสนับสนุนจากความโปร่งใสและข้อกำหนดด้านความรับผิดชอบ B Corp Certification ไม่เพียงพิสูจน์ว่าองค์กรมีความสามารถด้านใดในขณะนี้  แต่ยังให้คำมั่นว่าองค์กรจะต้องพิจารณาผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาวโดยสร้างไว้ในโครงสร้างทางกฎหมายขององค์กร

ทำไมองค์กรต้องมีการรับรอง?

นำไปสู่การเคลื่อนไหว : B Corp กำหนดมาตราฐานขั้นสูงสำหรับธุรกิจที่ดีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจผลักดันให้ไปสู่จุดสูงสุด และสร้างมาตราฐานผลการดำเนินงานและโครงสร้างทางกฎหมายที่ธุรกิจอื่นๆหลายพันแห่งทั่วโลกใช้

สร้างสายสัมพันธ์ : เมื่อองค์กรได้รับการรับรองเป็น B Corporation องค์กรจะได้เข้าร่วมกลุ่มผู้นำทางธุรกิจที่แบ่งปันความเชื่อให้ว่า ธุรกิจสามารถแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ ได้เชื่อมต่อกันทางออนไลน์ ได้พบปะกับผู้คนตามงานอีเวนท์ และได้สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและผู้ขาย ภายใต้การปฏิบัติงานของกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ

ดึงดูดผู้มีความสามารถเข้ามา : พนักงานที่มากขึ้นทำให้มีการตัดสินใจว่าจะทำงานที่ไหน โดยพิจารณาจากการได้รับผลกระทบในทางที่ดีและนายจ้างปฏิบัติต่อพวกเขาได้ดีเพียงใด? ไม่มีวิธีการใดที่จะดึงดูดผู้มีความสามารถที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร ได้ดีไปกว่าการได้รับการยืนยันจาก B Corp Certification

พัฒนาผลกระทบ : การรักษาคะแนน B Corp Certification ผ่าน B Impact Assessment เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยตั้งเป้าหมายองค์กรสำหรับการพัฒนา สร้างผลกระทบในเชิงบวกด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และติดตามผลการดำเนินงานที่แสดงออกมาเมื่อเวลาผ่านไป

เป็นที่รู้จักมากขึ้น : การรับรองโดยบุคคลอื่นด้วย B Corp Certification ช่วยให้องค์กรนั้นโดดเด่นน่าเข้ามามีส่วนร่วม สัญลักษณ์ The B Corp ที่ประทับอยู่บนสินค้า เว็บไซค์ นามบัตร ช่วยบอกได้ทันทีเลยว่าองค์กรนี้เป็นผู้นำที่ได้รับการรับรอง และช่วยให้ลูกค้าแต่ละคนที่เข้ามามั่นใจในสินค้าและพร้อมจะลงทุน

ปกป้องภารกิจองค์กร : ช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรได้สร้างขึ้นมาบนรากฐานทางกฎหมายที่มั่นคงในระยะยาว กรอบกฎหมาย The B Corp ช่วยปกป้องภารกิจ ผ่านการเพิ่มทุนและการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นำ และช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อมีการประเมินการขายและสภาพคล่อง

สั่งซื้อสินค้าจากแบรนด์ Peak Design

ที่มา :

  • Peak Design Sustainability Report 2020
  • https://bcorporation.net/about-b-corps
  • https://bcorporation.net/certification
  • https://bcorporation.net/directory/peak-design
  • https://journal.peakdesign.com/look-mom-were-a-b-corp
  • https://bcorporation.net/for-b-corps
There are no products