การใช้สายคล้องกล้องของ PEAK DESIGN กับ L-BRACKET

ถ้า L-bracket ของคุณมีห่วงเข้าสายคล้องมือ คุณสามารถใส่ anchors โดยตรงกับ L-bracket ผ่านจุดตามดังรูป :

peak-design-strap-with-l-bracket

 

ถ้า L-bracket ของคุณไม่มีห่วงเข้าสายคล้องมือ หรือถ้าคุณต้องการที่จะใช้ Capture ได้ร่วมกัน ให้คุณใส่ quick-release plate ไปในรูเข้าขาตั้งกล้องบนตัว L-bracket แล้วใส่ anchors เขาที่ quick-release plate นั้น ตามรูปได้เลย :

peak-design-strap-with-l-bracket

>> สั่งซื้อสินค้าของ Peak Design <<


USING PEAK DESIGN STRAPS WITH AN L-BRACKET

If your L-bracket has a built in handstrap loop, then you can attach the anchors directly to the bracket via that point:

peak-design-strap-with-l-bracket

 

If your L-bracket does not feature a handstrap loop or if you want to have the ability to use Capture as well, then you would attach our quick-release plate to the auxiliary tripod hole on the L-bracket and attach the anchors to the plate.

peak-design-strap-with-l-bracket

>> Buy Peak Design Product<<


There are no products