CUFF ที่สุดของสายคล้องมือ by Peak Design

cuff-peak-design-4
cuff-peak-design-4


CUFF
 : อุปกรณ์ช่วยเรื่องความปลอดภัยที่เรียบง่ายที่สุด Cuff เป็นสายรัดข้อมือที่ใช้ต่อกับกล้อง เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยสูงสุด

ทำให้คุณสามารถถือกล้องเพียงมือเดียวได้ และเมื่อคุณไม่ต้องการใช้งาน แค่ปลด Micro Anchor® ออกจากกล้องของคุณ Cuff™ จะกลายเป็นเพียงสายรัดข้อมือธรรมดา

CUFF มาพร้อม FEATURES ดังนี้ 

  • สามารถใช้ได้กับกล้องทุกชนิด
  • จดเป็นสิทธิบัตรว่าเป็นสายกล้องที่ใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุดในโลก รับน้ำหนักได้ประมาณ 100 ปอนด์ (45 กิโลกรัม)
  • น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัด
  • สามารถเปลี่ยนเป็นสายรัดข้อมือได้ เมื่อไม่ต้องการใช้งาน สามารถใช้คู่กับ Capture® Camera Clipได้

cuff

 

สอบถามเพิ่มเติม

There are no products