Polar Pen ของแท้ต้องซื้อที่ไหน

คำถาม ถามบ่อย ของ ปากกาแม่เหล็ก Polar pen

polar-pen-authentic
ปากกาแม่เหล็ก-authentic

1. ปากกาแม่เหล็ก ของปลอม ของแท้ แตกต่างกันอย่างไร

คุณภาพการใช้งาน ทั้งปากกา แม่เหล็ก วัสดุ ทุกอย่าง แตกต่างกัน และอาจส่งผลต่ออุปกรณ์มือถือ เท็บเลต

2. ซื้อขาย ปากกาแม่เหล็กของปลอม มีความผิดทางกฏหมายหรือไม่

เนื่องด้วย Polar Pen มีการจด Patent อย่างถูกต้องในอเมริกา เป็นสินค้าที่มีลิขสิทธ์ทางปัญญา
ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

มาตรา 31? ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
(1) ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ
(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(3) แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
(4) นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
มาตรา 70 ผู้ใดกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 31 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อการค้า ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. ไส้ปากกา มีขายที่ไหน

INTRENDMALL – THAILAND นำเข้ามาเพื่อบริการลูกค้าที่ร้านโดยเฉพาะ ในราคาประมาณไส้ละ 100 บาท (ไส้ของแท้คุณภาพดีจากญี่ปุ่น)

 

polar-pen-authentic-1
ปากกาแม่เหล็ก-authentic-1

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ของปากกาแม่เหล็ก

ครั้งแรกของโลกกับปากกาแม่เหล็กสุดมหัศจรรย์ ของแท้ เจ้าเดียวในประเทศไทย

  • ปากกาแม่เหล็กแท่งนี้จะทำให้คุณมีแรงบันดาลใจในการทำงาน
  • ถ้าคุณเป็นคนหลงใหลใน “พลังแม่เหล็ก” polar pen จะกลายเป็นสิ่งที่คุณขาดไม่ได้

ส่วนประกอบ

  • ข้อเหล็ก 13 ข้อ
  • หัวStylus
  • ไส้ปากกาสีดำ
polar-pen-fake
ปากกาแม่เหล็ก-ของปลอม