Peak Design

ดูบทความเกี่ยวกับ Peak Design

peak-design-logo-intrendmall

เป้าหมายของ Peak Design

เป้าหมายของพวกเรา คือ การทำให้ช่างภาพ, เหล่านักเดินทาง และผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยว สามารถเก็บภาพความประทับใจรอบๆตัวได้ตลอดเวลา เราได้ออกแบบและสร้างนวัตกรรมที่เยี่ยมยอดที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆโอกาสขึ้นมาเพื่อผู้คนเหล่านี้ และในตอนนี้เราสามารถทำให้ผู้คนเหล่านี้สามารถพกพากล้องได้สะดวกมากขึ้น หรือแม่กระทั่งการถ่ายวิดีโอก็ยังสามารถทำได้ง่ายมากขึ้นอีกด้วย ในอนาคตเรายังคงนำปัญหาที่เหล่านักเดินทางพบเจอมาแก้ไขและสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ตอบโจทย์ขึ้นมา
พวกเราหวังว่า “ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหน ไม่ว่าคุณจะทำอะไร คุณจะต้องสามารถพกกล้องไปด้วยได้ทุกที่”
บทความ Peak Design

แสดงทั้งหมด 43