Osmo

ดูบทความเกี่ยวกับ Peak Design

peak-design-logo-intrendmallOsmo เล่นให้มากกว่าแค่เพียงในจอสี่เหลี่ยม
“Osmo” เกมที่ผนวกทักษะแห่งโลกดิจิตอลให้ผสมผสานกับโลกแห่งความจริงได้อย่างกลมกล่อมลงตัว
เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับเด็กวัย 6 ขวบขึ้นไป ซึ่งอยู่ในช่วงที่ภาวะร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสมองกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วไม่แพ้ช่วง0-6ขวบ โดยโอกาสแบบนี้มีเพียงช่วงสั้นๆในชีวิตมนุษย์
หลังจากนั้น การเจริญเติบโตและพัฒนาการต่างๆก็จะค่อยๆช้าลง

แสดงผลอย่างเดียว