Cregle

ดูบทความเกี่ยวกับ Cregle

cregle-ink-logo-intrendmall

Using technology to bring out the best in us

พวกเราเชื่อว่า “สิ่งทึ่ดีที่สุดมาจากสิ่งที่ง่ายที่สุด”
ปากกาและกระดาษ :
ลองนึกถึงตอนดาวินชีวาดภาพโมนา ลิซา, เจฟเฟอร์สันตอนเขียนคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา, พี่น้องตระกูลไรท์ตอนร่างแบบเครื่องบินลำแรก หรือแม้กระทั่ง วอลต์ ดิสนีย์เริ่มวาดภาพมิกกี้ เม้าส์
ในธุรกิจ การศึกษา และงานศิลปะ ปากกาและกระดาษนั้นเป็นอุปกรณ์พื้นฐานไว้ใช้สำหรับการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ
บางครั้ง การจดโน๊ต หรือ การวาดเส้นขยุกขยุย ก็สามารถทำให้เราจดจำ เข้าใจ และสังเคราะห์ สิ่งที่เราเรียนและสิ่งที่เรารู้ออกมาได้
แต่ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยี เราหลงลืมความรู้สึกที่ใช้กระดาษกับปากกา ทุกสิ่งที่อย่างทุกแทนที่ด้วย “แป้นพิมพ์”

แสดงทั้งหมด 2